2018-11-25 16:06Nyheter

AcadeMedias kvalitetsrapport är publicerad

Ingela Gullberg, kvalitetschef AcadeMediaIngela Gullberg, kvalitetschef AcadeMedia

Nu är AcadeMedias kvalitetsrapport för 2017/18 publicerad. Rapporten beskriver hur väl vi lyckas med att få våra 176 000 barn, elever och deltagare att nå målen för sin utbildning. Den innehåller också exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete och varje skolforms prioriterade utvecklingsområden.

– Att skapa riktigt bra utbildningar för våra barn, elever och deltagare är det som driver våra 15 000 medarbetare varje dag. Inom vissa områden lyckas vi riktigt bra, inom andra behöver vi bli bättre. säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Kvalitetsmodell som ger stöd

Alla förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar inom AcadeMedia utgår från en och samma kvalitetsmodell.

– Att ha koll på hur väl vi utför vårt uppdrag är avgörande för att i god tid kunna göra nödvändiga insatser och åtgärda de problem vi ser. AcadeMediamodellen är ett bra stöd i det arbetet, säger Ingela Gullberg.

– Många av de utmaningar vi har delar vi med övriga skolsverige och vi är övertygade om att vi löser dem bäst genom mer samarbete och dialog mellan fristående och kommunala skolhuvudmän, skolmyndigheter och beslutsfattare. Här är vi gärna med och bidrar, säger hon.

Viktiga fokusområden framåt

AcadeMedias verksamheter har totalt sett goda resultat, men det finns också utvecklingsområden.

– Ett av våra viktigaste fokusområden är att arbeta för ökad likvärdighet och att komma tillrätta med våra lägst presterande verksamheter, säger Ingela Gullberg.

– För att lyckas med detta har vi tagit fram konkreta åtgärder för varje skolform. Dessa handlar till exempel om att vässa arbetet med resultatdialoger och att utveckla hur våra verksamheter följer upp och utvärderar undervisningens kvalitet. Alla åtgärder som vi jobbar med syftar till att vi ska uppnå vår övergripande målsättning som är att 100 procent ska i mål, Ingela Gullberg.

Andra viktiga delar i AcadeMediamodellen är transparens och strukturerat erfarenhetsutbyte mellan huvudmän, skolledare och lärare.

– Vi tror att alla som jobbar med skola och utbildning har mycket att lära av varandra. Vi delar gärna med oss av hur vi inom AcadeMedia jobbar med kvalitet och utveckling, och om andra kan inspireras är det bara roligt, säger Ingela Gullberg.


Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.