2019-03-11 09:00Nyheter

AcadeMedias medarbetare trivs på sina arbetsplatser

Åtta av tio medarbetare inom AcadeMedia skulle rekommendera sin arbetsplats till andraÅtta av tio medarbetare inom AcadeMedia skulle rekommendera sin arbetsplats till andra

AcadeMedias medarbetare fortsätter att trivas på sina arbetsplatser. Det visar resultaten i årets medarbetarundersökning som besvarats av 8 241 personer. Åtta av tio skulle rekommendera sin arbetsplats till andra och tre av fyra ser goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.

– Att våra medarbetare trivs och känner att de har möjligheter att utvecklas är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bra utbildningar. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i arbetet med att nå högre måluppfyllelse i våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

– Vår årliga medarbetarundersökning är en temperaturmätare och ett viktigt verktyg i vår strävan efter att vara utbildningssveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi har haft höga och stabila resultat i flera år och det är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger hon.

Identifierade framgångsfaktorer

Analyser visar att det finns ett antal faktorer som framför allt påverkar om medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Det handlar bland annat om att ha tillräckligt stöd för att kunna göra ett bra arbete, att ens kompetens tas tillvara och att man anser sig ha goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.

– Viljan att rekommendera sin arbetsplats till andra är en viktig indikation på hur nöjd man är, därför tittar vi noga på vad som leder till ökad rekommendationsgrad. I grund och botten handlar det om att man som medarbetare känner att man har förutsättningar att göra ett bra jobb, och det är det som driver våra medarbetare – att kunna göra skillnad för barn, elever och vuxenstuderande, säger Lisa Oldmark.

”Bättre på att synliggöra möjligheter”

Resultaten visar också att det finns utvecklingsområden, som Lisa Oldmark ser fram emot att jobba vidare med.

– Vi har en väldigt bra grund att stå på, med medarbetare som trivs och är nöjda med sina arbetsplatser. Men inom några områden ser vi att vi behöver göra mer. Det handlar till exempel om att vi måste bli bättre på att visa våra medarbetare vilka möjligheter som finns att utvecklas inom AcadeMedia, säger hon.

– AcadeMedia finns idag i tre länder och i hela utbildningskedjan, vilket ger oss unika förutsättningar att erbjuda vass kompetensutveckling, forum för gemensamt lärande och spännande karriärvägar. Vi behöver både bli bättre på att synliggöra det vi redan har, och på att utveckla vårt arbete med att erbjuda ännu bättre utvecklingsmöjligheter i koncernen, säger Lisa Oldmark.

Nu startar arbetet med att noggrant analysera resultaten och ta med dem i det fortsatta utvecklingsarbetet på alla nivåer – från ledning och hela vägen in i klassrummet.

– Det är givetvis viktigt att man ser resultaten som betydelsefulla inspel i den egna verksamhetens arbete med att hela tiden bli bättre. Resultaten i en årlig undersökning är förvisso en bra utvärdering av de insatser man har genomfört, men framför allt så är de ju viktiga för det utvecklingsarbete man har framför sig, säger Lisa Oldmark.


Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Kontaktpersoner

Kajsa Tirén
Kommunikationschef
Kajsa Tirén