2018-11-26 07:26Nyheter

Så skapas en god lärmiljö för barnen i förskolan

Matilda Ekdahl och Carl Thorell vet hur man utformar en god lärmiljö för barnenMatilda Ekdahl och Carl Thorell vet hur man utformar en god lärmiljö för barnen

En god lärmiljö i förskolan ska vara tillgänglig, stimulerande och lätt att förändra i takt med att barnen utvecklas. Att det finns en tydlig tanke med hur den fysiska miljön är utformad är lika viktigt som att pedagogerna vet hur de ska använda sig av materialet tillsammans med barnen.

– Barn behöver mötas av en lärmiljö som gör dem nyfikna på att utforska och de ska själva kunna ta fram det material de vill använda. Materialet ska presenteras på ett inbjudande sätt och det är viktigt att det finns en grundstruktur i miljön, säger Matilda Ekdahl som jobbar som försteförskollärare inom AcadeMedias förskolor.

Särskilt fokusområde

Det senaste året har AcadeMedias förskolor haft lärmiljön som ett särskilt fokusområde. Matilda Ekdahl och Carl Thorell, som också är försteförskollärare, har i uppdrag att ge förskolor det stöd de behöver för att skapa en stimulerande, tillgänglig och föränderlig lärmiljö för barnen.

– Lärmiljön är ett viktigt verktyg i förskolans undervisning och när man pratar om lärmiljön menar man både den fysiska miljön och pedagogernas förhållningssätt. Hur skapar vi en lärmiljö där lärande kan uppstå? Om jag som pedagog vill att barnen ska utforska teknik kan jag antingen skapa en sådan situation, eller få syn på vilken teknik de redan utforskar och är nyfikna på i sin lek. Och då är det naturligtvis viktigt att den fysiska miljön skapar rätt förutsättningar för det, säger Carl Thorell.

Enligt läroplanen ska förskolans miljö vara öppen, innehållsrik och inbjudande, samtidigt som verksamheten ska främja lek och kreativitet. Utifrån det förespråkar Matilda Ekdahl och Carl Thorell fysiska miljöer som är lätta att förändra över tid och material som inte är för tydligt definierade.

– Att våga förändra den fysiska miljön tillsammans med barnen är viktigt eftersom barns intresse kan svänga fort. En rymdstation kan snabbt bli till ett café om man inte har material som är för begränsande. En spis är en spis, men om man placerar en stor tom kartong i ett rum kan det ske spännande saker, säger Matilda Ekdahl.

Viktigt med samsyn

Det är samtidigt viktigt att inte stirra sig blind på material, menar Carl Thorell.

– Vilket material barnen har tillgång till är givetvis viktigt, men vårt fokus ligger på att analysera vilka förmågor de använder. Vi kan säga “barnen leker med bilar” eller “barnen utforskar fysikaliska fenomen som fart”. De kanske turas om att ha bilarna? Då tränar de samarbete och kommunikation, säger han.

För att en god lärmiljö ska hållas vid liv över tid är det framför allt en sak som är viktig, menar de.

– Förståelsen för lärmiljöns betydelse, att det finns en samsyn i alla led, från huvudman till pedagog. Att AcadeMedia har lärmiljön som ett fokusområde sänder en tydlig signal om att den är viktig i förskolans uppdrag, säger Matilda Ekdahl.

Den här artikeln finns även med i AcadeMedias kvalitetsrapport för 2017/18. Där kan du också läsa om andra exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete.

Här kan du läsa mer om vad AcadeMedias förskolor kommer att ha särskilt fokus på under läsåret 2018/19.


Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.